Apple TV - Łączenie Apple TV w parę z pilotem

background image

Łączenie Apple TV w parę z pilotem

Pilot Apple komunikuje się z Apple TV za pośrednictwem wbudowanego do
Apple TV odbiornika podczerwieni. Aby Apple TV reagowało tylko na dołączonego
pilota, połącz te urządzenia w parę.
Łączenie Apple TV w parę z dołączonym pilotem:

1

Skieruj pilota bezpośrednio w stronę Apple TV.

2

Przytrzymaj przez 6 sekund przyciski Menu i Prawo

background image

22

Rozdział 3

Oglądaj.

Rozdział 3

Oglądaj.

Możesz też wykonać następujące czynności:

1

Wybierz pozycję Ustawienia z menu głównego Apple TV.

2

Wybierz Ogólne > Piloty > Połącz Apple Remote w parę.

Po pomyślnym połączeniu w parę Apple TV i pilota Apple, na ekranie pojawi
się symbol pilota z ogniwami łańcucha (

). Od tej pory Apple TV będzie

współpracować tylko z tym jednym pilotem.