Apple TV - Korzystanie z pilota Apple

background image

Korzystanie z pilota Apple

Do zmiany ustawień Apple TV i przeglądania dostępnych materiałów służy pilot
Apple. Należy zadbać, aby pomiędzy pilotem a Apple TV nie znajdowały się
żadne przeszkody.

MENU

Góra

Dół

Odtwarzaj/Pauza

Menu

Lewo

Prawo

Wybierz

background image

Rozdział 3

Oglądaj.

21

Rozdział 3

Oglądaj.