Apple TV - Odwoływanie połączenia Apple TV w parę z pilotem

background image

Odwoływanie połączenia Apple TV w parę z pilotem

Jeśli zgubisz pilota Apple połączonego w parę z Apple TV, możesz odwołać to
połączenie przy użyciu innego pilota Apple.

Odwoływanie połączenia Apple TV w parę:

1

Skieruj pilota bezpośrednio w stronę Apple TV.

2

Przytrzymaj przez 6 sekund przyciski Menu i Lewo.

Możesz też wykonać następujące czynności:

1

Wybierz pozycję Ustawienia z menu głównego Apple TV.

2

Wybierz Ogólne > Piloty > Rozłącz parę z Apple Remote.
Po pomyślnym odwołaniu połączenia w parę, na ekranie pojawi się symbol pilota
z zerwanym łańcuchem (

). Rozłączenie pary pozwoli na połączenie Apple TV

w parę z innym pilotem.

background image

Rozdział 3

Oglądaj.

23

Rozdział 3

Oglądaj.