Apple TV - Podstawowe funkcje pilota

background image

Podstawowe funkcje pilota

Korzystanie z pilota Apple:

Czynność

Czynność

Poruszanie się po menu opcji

Naciskaj przyciski Góra, Dół, Lewo, Prawo

Wybieranie opcji z menu

Naciśnij przycisk Wybierz

Powracanie do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk Menu

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania

Naciśnij Odtwórz/Wstrzymaj (’)

Powracanie do menu głównego

Przytrzymaj przycisk Menu

Zerowanie Apple TV

Przytrzymaj przyciski Menu i Dół, aż lampka
statusu Apple TV zacznie szybko migać

Przyciski Góra i Dół na pilocie Apple nie pozwalają na zmianę głośności telewizora
lub odbiornika. Do zmiany głośności należy używać pilota dołączonego do
telewizora lub odbiornika.