Apple TV - Wymiana baterii pilota

background image

Wymiana baterii pilota

Gdy bateria w pilocie Apple jest rozładowana, Apple TV wyświetla symbol pilota
ze znakiem ostrzeżenia (·). Należy wówczas wymienić baterię, zastępując ją
nową baterią CR2032.

Komora baterii

Wymiana baterii:

1

Otwórz pokrywę baterii za pomocą monety.

2

Wyjmij baterię.

3

Włóż baterię CR2032 biegunem dodatnim (∂) do góry.

4

Załóż pokrywę baterii i dokręć ją za pomocą monety.

Ważne: 

Pamiętaj, aby pozbyć się baterii zgodnie z lokalnymi uregulowaniami

prawnymi.

background image

24

Rozdział 3

Oglądaj.