Apple TV - Apple TV — przegląd

background image

Apple TV — przegląd

Lampka stanu

Odbiornik
podczerwieni

£

Gniazdo HDMI

d

Gniazdo mikro USB

Optyczne cyfrowe gniazdo audio

G

Gniazdo Ethernet

Gniazdo zasilania

background image

Rozdział 1

Podłącz.

9

Rozdział 1

Podłącz.

Odbiornik podczerwieni
Pozwala na sterowanie Apple TV za pomocą dołączonego pilota Apple.

Lampka stanu
Lampka stanu miga powoli podczas uruchamiania Apple TV. Gdy Apple TV jest
włączony, lampka stanu świeci światłem ciągłym. Zobacz „Lampka stanu” na
stronie 27.

Gniazdo zasilania
Służy do podłączania dołączonego kabla zasilania.

£

Gniazdo HDMI
Umożliwia podłączenie Apple TV do gniazda HDMI w telewizorze HD za pomocą
kabla HDMI.

d

Gniazdo mikro USB
Zastosowanie serwisowe i diagnostyczne.

Optyczne gniazdo wyjścia dźwięku
Pozwala podłączyć Apple TV do odbiornika systemu kina domowego,
wyposażonego w cyfrowe gniazdo audio. Do podłączenia należy użyć kabla
światłowodowego (S/PDIF lub TOSLINK).

G

Gniazdo Ethernet
Jeśli używasz sieci Ethernet, podłącz tutaj kabel sieciowy.

Z

Wbudowana obsługa Wi-Fi 802.11n
Umożliwia połączenie Apple TV z siecią bezprzewodową.

background image

10

Rozdział 1

Podłącz.

Rozdział 1

Podłącz.