Apple TV - Konfigurowanie Apple TV

background image

Konfigurowanie Apple TV

Apple TV należy podłączyć do telewizora za pomocą kabla HDMI, przesyłającego
zarówno obraz, jak i dźwięk. Przed podłączeniem Apple TV sprawdź gniazda
znajdujące się z tyłu telewizora, aby upewnić się, że masz odpowiednie kable.

Â

Kabel HDMI:  Możesz podłączyć Apple TV do telewizora HD lub odbiornika kina
domowego wyposażonego w gniazdo HDMI, używając do tego celu kabla
HDMI, którym przekazywany będzie zarówno obraz, jak i dźwięk.

Â

Kabel światłowodowy audio cyfrowego (opcjonalny):  Za pomocą tego kabla
można podłączyć Apple TV do odbiornika audio.

Ważne: 

Przed podłączeniem Apple TV do gniazda elektrycznego przeczytaj

uważnie tę instrukcję instalacji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa,
znajdujące się w broszurze Apple TV — Ważne informacje o produkcie.

background image

12

Rozdział 1

Podłącz.

Rozdział 1

Podłącz.

Krok 1:

Podłączanie kabli

1

Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do gniazda z tyłu telewizora.

2

Podłącz drugi koniec kabla HDMI do gniazda z tyłu Apple TV.

3

Jeśli używasz optycznego kabla cyfrowego audio, podłącz jeden koniec tego
kabla do wejścia audio w odbiorniku kina domowego lub w telewizorze, a drugi
koniec — do optycznego gniazda audio z tyłu Apple TV.

Apple TV

Telewizor

Gniazdo HDMI

Gniazdo HDMI

Przewód HDMI

Uwaga:  Wbudowany moduł Wi-Fi 802.11 pozwala na połączenie Apple TV
z siecią bezprzewodową. Jeśli używasz sieci Ethernet, podłącz do niej Apple TV za
pomocą kabla Ethernet.

background image

Rozdział 1

Podłącz.

13

Rozdział 1

Podłącz.

Krok 2:

Podłącz kabel zasilania

Podłącz jeden koniec kabla zasilania do gniazda zasilania z tyłu Apple TV,
a drugi — do gniazda elektrycznego.

Gniazdo zasilania

Ważne: 

Nie kładź niczego na Apple TV. Obiekty umieszczone na górnej części

obudowy Apple TV mogą utrudniać odbiór sygnału sieci bezprzewodowej. Nie
umieszczaj Apple TV na innym sprzęcie elektronicznym.

Krok 3:

Włącz telewizor i wybierz wejście

Po pierwszym włączeniu Apple TV urządzenie pomoże wybrać język i sieć. Zobacz
Rozdział 2, „Skonfiguruj.” na stronie 15.

Jeśli po włączeniu Apple TV widać czarny ekran, upewnij się, że wejście wideo
wybrane w ustawieniach telewizora i odbiornika kina domowego odpowiada
wejściu, do którego podłączone jest Apple TV. Aby dowiedzieć się więcej
o wejściach w telewizorze, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do urządzenia.
Zobacz także Rozdział 4, „Problem? Nie ma problemu!” na stronie 25.

background image
background image

www.apple.com/pl/support/appletv