Apple TV - Obsługa i czyszczenie

background image

Obsługa i czyszczenie

PAMIĘTAJ: 

Niezastosowanie się do poniższych instrukcji dotyczących

posługiwania się i czyszczenia Apple TV może spowodować uszkodzenie
Apple TV lub innych urządzeń.

Korzystanie z wtyczek i gniazd

Nigdy nie używaj siły podczas wkładania wtyczki do gniazda. Sprawdź, czy
w gnieździe nie znajdują się ciała obce. Jeśli nie można włożyć wtyczki do gniazda
przy użyciu lekkiego nacisku, najprawdopodobniej oznacza to, że wtyczka ta
nie pasuje do tego gniazda. Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazda i jest
względem niego właściwie ustawiona.

Temperatura pracy Apple TV

Z Apple TV należy korzystać w miejscu, w którym temperatura mieści się
w zakresie od 0º do 40ºC.

background image

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

35

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

Czyszczenie obudowy Apple TV

Przed czyszczeniem Apple TV należy odłączyć wszystkie kable (w tym także kabel
zasilania). Do czyszczenia należy używać miękkiej i pozbawionej włókien szmatki.
Należy unikać sytuacji, w których wilgoć mogłaby dostać się do wnętrza urządzenia.
Nie wolno używać płynów do mycia szyb, domowych środków czystości, aerozoli,
rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania.

Utylizacja Apple TV

Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji Apple TV (oraz inne ważne informacje
dotyczące uregulowań prawnych) znajdują się w broszurze Apple TV — Ważne 
informacje o produkcie.

background image

K

K

Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Prawo autorskie nie zezwala na kopiowanie
fragmentów ani całości tego podręcznika bez
pisemnej zgody Apple.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje
zawarte w tym podręczniku były dokładne. Apple
nie odpowiada za błędy drukarskie lub pisarskie.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Logo Apple jest znakiem towarowym Apple
Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach.
Użycie logo Apple poprzez wykorzystanie
skrótu klawiszowego (Opcja-Shift-K) dla celów
komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody
Apple stanowi naruszenie prawa.

Apple, logo Apple, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone,
iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac oraz Mac OS to
znaki towarowe Apple Inc., zastrzeżone w USA
i innych krajach.

Apple Store, iCloud i iTunes Store to znaki usługi
Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach.

IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym
znakiem towarowym Cisco w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach — i jest używany
na licencji.

Wyprodukowano na podstawie licencji Dolby
Laboratories. „Dolby”, „Pro Logic” i symbol
podwójnej litery D są znakami towarowymi Dolby
Laboratories. Confidential Unpublished Works,
© 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Wszystkie
prawa zastrzeżone.

Nazwy innych firm i produktów wymienione
tutaj mogą być znakami towarowymi należącymi
do odpowiednich właścicieli. Nazwy produktów
firm trzecich zostały wymienione jedynie
w celach informacyjnych i nie stanowią reklamy
ani rekomendacji. Apple nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za działanie lub stosowanie
tych produktów.