Apple TV - Odtwarzanie Apple TV

background image

Odtwarzanie Apple TV

Jeśli Apple TV nie odpowiada na żadne z powyższych kroków lub jeśli chcesz
przywrócić ustawienia domyślne Apple TV, możesz odtworzyć oprogramowanie
Apple TV.

Aby odtworzyć Apple TV:
Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, a następnie Odtwórz.

Odtwarzanie ustawień Apple TV może zająć dłuższy czas.

Jeśli odtwarzanie nie działa lub jeśli Apple TV nadal nie odpowiada, możesz
przywrócić oprogramowanie za pomocą iTunes:

Aby przywrócić Apple TV za pomocą:

Â

Odłącz kabel zasilania i HDMI od Apple TV i przenieś urządzenie
w pobliże komputera.

Â

Podłącz jeden koniec kabla mikro-USB (dostępnego osobno) do gniazda
z tyłu Apple TV, a drugi — do gniazda w komputerze.

background image

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

33

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

Â

Podłącz jeden koniec kabla zasilania Apple TV do gniazda zasilania z tyłu
Apple TV, a drugi — do gniazda zasilania.

Â

Otwórz iTunes na komputerze, zaznacz Apple TV na liście źródeł, a następnie
kliknij w przycisk Odtwórz.