Apple TV - Serwis i wsparcie techniczne

background image

Serwis i wsparcie techniczne

Więcej informacji o korzystaniu z Apple TV dostępnych jest w pomocy ekranowej
iTunes oraz w Internecie. Poniższa tabela pozwala dowiedzieć się, gdzie uzyskać
informacje dotyczące serwisu i oprogramowanie.

Zagadnienie

Czynność

Serwis i wsparcie techniczne, fora
dyskusyjne, samouczki oraz programy
Apple do pobrania

Zobacz: www.apple.com/pl/support/appletv

Korzystanie z iTunes w systemie Mac OS X

Otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc >
Pomoc iTunes. W niektórych krajach dostępny
jest samouczek wideo iTunes. Zobacz:
www.apple.com/pl/support/itunes

Korzystanie z iPhoto w systemie Mac OS X

Otwórz iPhoto i wybierz iPhoto > Pomoc
iPhoto.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
i uregulowań prawnych

Zobacz: broszura Apple TV — Ważne informacje 
o produkcie
(dołączona)

background image

34

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!

Rozdział 4

Problem? Nie ma problemu!