Apple TV - Zerowanie wszystkich ustawień Apple TV

background image

Zerowanie wszystkich ustawień Apple TV

Można przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień Apple TV.

Ważne: 

W takim przypadku wymagane jest ponowne wprowadzenie wszystkich

informacji dotyczących sieci i konta.

Aby wyzerować wszystkie ustawienia:
Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wyzeruj wszystkie ustawienia.