Apple TV - Skonfiguruj.

background image

Skonfiguruj.

2

background image

16

Rozdział 2

Skonfiguruj.

Rozdział 2

Skonfiguruj.

Apple TV pomaga wybrać i skonfigurować sieć bezprzewodową oraz (jeśli
zamierzasz oglądać lub słuchać materiałów ze swojej biblioteki iTunes) nawiązać
połączenie z iTunes na komputerze.