Apple TV - Łączenie z iTunes

background image

Łączenie z iTunes

Dostęp do zawartości biblioteki iTunes przy użyciu Apple TV wymaga
zainstalowania na komputerze programu iTunes 10.5 lub nowszego. Pełną listę
wymagań systemowych znajdziesz w rozdziale „Oprogramowanie i konta” na
stronie 10.

Uaktualnianie oprogramowania iTunes

Uaktualnij iTunes do najnowszej wersji.

Â

Jeśli używasz Maca, uaktualnij iTunes przy użyciu programu Uaktualnienia
programów. Wybierz w tym celu polecenie menu Apple () > Uaktualnienia.

Â

Jeśli używasz komputera z systemem Windows, uaktualnij iTunes przy użyciu
menu Pomoc. Otwórz iTunes, a następnie wybierz polecenie menu Pomoc >
Sprawdź aktualizacje.

Konfigurowanie Kolekcji domowej

Po skonfigurowaniu połączenia sieciowego należy jeszcze skonfigurować
iTunes i Apple TV do wspólnego korzystania z materiałów znajdujących się
w bibliotece iTunes. Funkcja Kolekcji domowej w iTunes i na Apple TV pozwala na
współdzielenie biblioteki iTunes przez dowolne komputery w sieci lokalnej.

background image

18

Rozdział 2

Skonfiguruj.

Włączanie Kolekcji domowej w iTunes:

1

Otwórz iTunes na komputerze.

2

Wybierz Zaawansowane > Włącz Kolekcję domową.

3

Wprowadź swój Apple ID oraz hasło, a następnie kliknij w Włącz funkcję.

4

Powtórz kroki od 1 do 3 na każdym komputerze, na którym chcesz korzystać
z Kolekcji domowej.

Aby uzyskać więcej informacji o iTunes, otwórz iTunes i wybierz polecenie menu
Pomoc > Pomoc iTunes.

Włączanie Kolekcji domowej na Apple TV:

1

Na Apple TV wybierz Ustawienia > Komputery.

2

Wybierz Włącz Kolekcję domową, a następnie wprowadź te same dane (Apple ID
i hasło), jakie wprowadzone zostały na komputerze.

background image

www.apple.com/pl/support/appletv