Apple TV - Konfigurowanie Apple TV

background image

Konfigurowanie Apple TV

Przygotuj nazwę sieci i hasło dostępu (jeśli jest używane) oraz pilota Apple. Zwróć
uwagę, aby pomiędzy pilotem a Apple TV nie znajdowały się żadne przeszkody.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z pilota, zobacz Rozdział 3,
„Oglądaj.” na stronie 19.

Jeśli:

Â

... używasz sieci przewodowej Ethernet, Apple TV automatycznie wykryje
ustawienia sieci.

Â

... używasz sieci bezprzewodowej, Apple TV pomoże wybrać sieć i skonfigurować
połączenie.

Łączenie z siecią bezprzewodową

Apple TV pomaga nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową. Jeśli dostęp do
sieci wymaga podania jej nazwy i hasła, przygotuj te dane.

Użyj pilota Apple:

1

Wybierz sieć z listy lub wprowadź jej nazwę, jeśli jest ukryta.

2

Wprowadź hasło dostępu do sieci (jeśli jest wymagane).

background image

Rozdział 2

Skonfiguruj.

17

Rozdział 2

Skonfiguruj.

Jeśli sieć nie korzysta ze standardu DHCP, konieczne może okazać się podanie
adresu IP, maski podsieci, adresu routera oraz adresów DNS.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać
połączenie z siecią.