Apple TV - Återställa alla inställningar på Apple TV

background image

Återställa alla inställningar på Apple TV

Du kan återställa alla inställningar på Apple TV till fabriksinställningarna.

Viktigt: 

Detta innebär att du måste ange all nätverks- och kontoinformation på nytt.

Så här återställer du alla inställningar:
Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ > Återställ alla inställningar.

background image

32

Kapitel 4

Problem? Inga problem.

Kapitel 4

Problem? Inga problem.