Apple TV - Välkommen. Du tittar på Apple TV.

background image

Välkommen. Du tittar på Apple TV.

background image
background image

3

Innehåll

Innehåll

Kapitel 1: Anslut.

7 Vad som ingår

8 Apple TV i översikt

10 Det här behöver du
11 Installera Apple TV

Kapitel 2: Ställ in.

16 Ställa in Apple TV
17 Ansluta till iTunes

Kapitel 3: Titta.

20 Använda Apple Remote
21 Grundläggande fjärrkontrollsfunktioner
21 Parkoppla Apple TV med en fjärrkontroll
22 Ta bort parkopplingen mellan Apple TV och en fjärrkontroll
23 Byta fjärrkontrollens batteri
24 Hyra filmer och köpa TV-program

background image

4

Innehåll

Kapitel 4: Problem? Inga problem.

26 Felsökning
31 Återställa alla inställningar på Apple TV
32 Återställa Apple TV
33 Service och support
33 Serienummer och modellnummer
34 Hantering och rengöring

background image

www.apple.com/se/support/appletv