Apple TV - Apple TV i översikt

background image

Apple TV i översikt

Statuslampa

IR-mottagare

£

HDMI-utgång

d

Mikro-USB-port

Optiskt digitalt ljud

G

Ethernetkontakt

Strömkontakt

background image

Kapitel 1

Anslut.

9

Kapitel 1

Anslut.

IR-mottagare
Används tillsammans med den medföljande fjärrkontrollen Apple Remote till att
styra Apple TV.
Statuslampa
Statuslampan blinkar långsamt när Apple TV startar. När Apple TV är på lyser
statuslampan med ett svagt sken. Se ”Statuslampa” på sidan 27.

Strömkontakt
Anslut strömsladden som följer med till strömkontakten på Apple TV.

£

HDMI-utgång
Anslut Apple TV till HDMI-ingången på en HDTV med en HDMI-kabel.

d

Mikro-USB-port
För service och felsökning.
Optisk digital ljudutgång
Använd en optisk digital ljudkabel (kallas S/PDIF eller TOSLINK) och anslut Apple TV
till en hembiomottagare med en optisk digital ljudingång.

G

Ethernetport
Om du har ett Ethernetbaserat nätverk ansluter du en Ethernetkabel.

Z

Inbyggd Wi-Fi-teknik med 802.11n
Anslut Apple TV till det trådlösa nätverket.

background image

10

Kapitel 1

Anslut.

Kapitel 1

Anslut.