Apple TV - Installera Apple TV

background image

Installera Apple TV

Apple TV ansluts till TV:n via en HDMI-utgång som skickar både ljud- och
videosignaler. Innan du installerar Apple TV kontrollerar du vilken typ av ingångar
som finns på baksidan av TV:n och att du har de kablar som krävs.

Â

En HDMI-kabel: Du kan ansluta Apple TV till en HDTV eller en hembiomottagare
med HDMI-ingång med en HDMI-kabel för både video och ljud.

Â

En optisk digital ljudkabel (tillval): Använd den här kabeln om du vill ansluta
Apple TV till en mottagare för ljud.

Viktigt: 

Innan du ansluter Apple TV till ett eluttag bör du noggrant läsa de

här installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen i den medföljande
Apple TV Produktguide – Viktig information.

background image

12

Kapitel 1

Anslut.

Kapitel 1

Anslut.

Steg 1:

Ansluta kablarna

1

Anslut ena änden av HDMI-kabeln till TV:n.

2

Anslut den andra änden av kabeln till HDMI-utgången på baksidan av Apple TV.

3

Om du använder en optisk digital ljudkabel för ljudet ansluter du ena änden av
kabeln till ljudingången på mottagaren eller TV:n. Anslut den andra änden till den
optiska digitala ljudutgången på baksidan av Apple TV.

Apple TV

TV

HDMI-ingång

HDMI-utgång

HDMI-kabel

Obs!  Apple TV ansluter till det trådlösa nätverket via den inbyggda Wi-Fi-tekniken
802.11. Om du har ett Ethernetnätverk ansluter du Apple TV till nätverket med en
Ethernetkabel.

background image

Kapitel 1

Anslut.

13

Kapitel 1

Anslut.

Steg 2:

Ansluta strömsladden

Anslut ena änden av strömsladden till strömkontakten på baksidan av Apple TV
och den andra änden till ett eluttag.

Strömkontakt

Viktigt: 

Placera inget ovanpå Apple TV. Om du gör det kan den trådlösa signalen

störas. Placera inte Apple TV ovanpå elektronisk utrustning i ett medieskåp.

Steg 3:

Slå på TV:n och välj inmatningsalterantiv

Första gången du använder Apple TV får du välja ett språk och ange ett nätverk.
Se Kapitel 2, ”Ställ in.” på sidan 15.

Om skärmen är svart första gången du använder Apple TV kontrollerar du att
det inmatningsalternativ du har valt på TV:n stämmer med de ingångar du har
anslutit kablarna till på TV:n eller hembiomottagaren. Se Kapitel 4, ”Problem?
Inga problem.” på sidan 25 och läs dokumentationen som följde med TV:n för
information om dess ingångar.

background image
background image

www.apple.com/se/support/appletv