Apple TV - Vad som ingår

background image

Vad som ingår

Strömsladd

Apple Remote

Obs!  Strömsladden kan se annorlunda ut än den som visas här.

background image

8

Kapitel 1

Anslut.

Kapitel 1

Anslut.