Apple TV - Problem? Inga problem.

background image

Problem? Inga problem.

4

background image

26

Kapitel 4

Problem? Inga problem.

Kapitel 4

Problem? Inga problem.

De flesta problem med Apple TV kan du lösa snabbt genom att följa
anvisningarna i det här kapitlet. Fler tips och felsökningsinformation finns på
supportwebbsidan för Apple TV på www.apple.com/se/support/appletv.