Apple TV - Hantering och rengöring

background image

Hantering och rengöring

ANMÄRKNING: 

Om du inte följer dessa anvisningar för underhåll och rengöring

kan Apple TV och andra föremål skadas.

Använda kontakter och portar

Tvinga aldrig in en kontakt i en port. Kontrollera att porten inte är blockerad på
något sätt. Om kontakten är svår att sätta i utan att använda våld passar den
förmodligen inte i porten. Kontrollera att kontakten passar i porten samt att
kontakten är rättvänd i förhållande till porten.

Använda Apple TV vid lämplig temperatur

Använd Apple TV i miljöer där temperaturen alltid ligger mellan 0 och 40 ºC.

Rengöra utsidan av Apple TV

Innan du rengör Apple TV kopplar du från strömsladden och alla kablar. Använd
sedan en mjuk och luddfri duk. Undvik att fukt kommer in i öppningarna. Använd
inte fönsterputsmedel, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak
eller produkter som innehåller slipmedel när du rengör Apple TV.

Kassering av Apple TV

Information om hur du kasserar Apple TV och annan viktig informatiom om
bestämmelser och säkerhet finns i Apple TV Produktguide – Viktig information.

background image

K

K

Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Den här handboken och de program som beskrivs
i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
s.k. copyright, och all rätt förbehålls Apple. Det
innebär att varken handboken eller programmen
helt eller delvis får kopieras utan skriftligt tillstånd
från Apple.

Informationen i handboken har kontrollerats för
att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller
korrekturfel.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Apples logotyp är ett varumärke som tillhör
Apple Inc. och är registrerat i USA och andra
länder. Det tecken som föreställer Apples logotyp
och skrivs med alternativ-A får inte användas
i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd
från Apple.

Apple, Apples logotyp, AirPlay, Apple TV, iPad,
iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac och
Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och
är registrerade i USA och andra länder.

Apple Store, iCloud och iTunes Store är
servicemärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och andra länder.

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke
som tillhör Cisco i USA och andra länder och
används under licens.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och dubbel-D-symbolen
är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Konfidentiella opublicerade arbeten, © 1992-1997
Dolby Laboratories, Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Namn på andra produkter och företag som
omnämns i den här handboken är varumärken
som tillhör respektive företag. Omnämnandet
av produkter från andra tillverkare sker endast i
informationssyfte och ska inte betraktas som en
rekommendation. Apple lämnar ingen som helst
garanti för dessa produkters kvalitet, prestanda,
säljbara skick eller lämplighet för visst ändamål.

background image