Apple TV - Serienummer och modellnummer

background image

Serienummer och modellnummer

Serienumret för Apple TV är tryckt på undersidan av Apple TV. Du kan även
visa serienumret och modellnumret via menyn Inställningar på Apple TV. Välj
Inställningar > Allmänt > Om på Apple TV.

background image

34

Kapitel 4

Problem? Inga problem.