Apple TV - Ställa in Apple TV

background image

Ställa in Apple TV

Ha nätverkslösenordet (om du använder ett) och Apple Remote till hands när du
ställer in Apple TV. Se till att det inte finns något i vägen mellan fjärrkontrollen
och Apple TV. Information om hur du använder fjärrkontrollen finns i Kapitel 3,
”Titta.” på sidan 19.

Om du:

Â

Ansluter med ett trådbundet Ethernetnätverk så upptäcker Apple TV nätverket
automatiskt.

Â

Ansluter med ett trådlöst nätverk så hjälper Apple TV dig att välja och ställa in
nätverksanslutningen.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Apple TV hjälper dig att ansluta till ditt trådlösa nätverk. Om du har ett
användarnamn och lösenord för åtkomst till nätverket måste du ange dem.

Använd Apple Remote till att:

1

Välja nätverk från listan, eller ange nätverksnamnet om nätverket är gömt.

2

Ange lösenord till det trådlösa nätverket (om du använder ett sådant).

background image

Kapitel 2

Ställ in.

17

Kapitel 2

Ställ in.

Om du inte ansluter via DHCP kan du behöva ange IP-adressen, delnätsmask,
router- och DNS-adress.

Slutför nätverksanslutningen genom att följa anvisningarna på skärmen.