Apple TV - Använda Apple Remote

background image

Använda Apple Remote

Med Apple Remote kan du välja inställningar för Apple TV och navigera bland
dina filer. Se till att det inte finns något i vägen mellan fjärrkontrollen och
Apple TV.

MENU

Upp

Ned

Uppspelning/paus

Menyknapp

Vänster

Höger

Valknapp

background image

Kapitel 3

Titta.

21

Kapitel 3

Titta.