Apple TV - Byta fjärrkontrollens batteri

background image

Byta fjärrkontrollens batteri

När batterinivån i Apple Remote är låg visas en bild på en fjärrkontroll och en
varningssymbol (·) på Apple TV. Byt batteriet mot ett CR2032-batteri.

Batteri-fack

Så här byter du batteri:

1

Öppna batterifacket med ett mynt.

2

Plocka ur batteriet.

3

Lägg i ett CR2032-batteri med den positiva polen (∂) uppåt.

4

Sätt tillbaka batterifacket och skruva fast det med ett mynt.

Viktigt: 

Lämna in det gamla batteriet för återvinning.

background image

24

Kapitel 3

Titta.