Apple TV - Parkoppla Apple TV med en fjärrkontroll

background image

Parkoppla Apple TV med en fjärrkontroll

Apple Remote fungerar tillsammans med den inbyggda IR-mottagaren på
Apple TV. Om du vill ställa in Apple TV så att den bara fungerar med den
medföljande fjärrkontrollen parkopplar du Apple TV och fjärrkontrollen.
Så här parkopplar du Apple TV med fjärrkontrollen som följer med:

1

Håll fjärrkontrollen riktad direkt mot Apple TV.

2

Håll meny- och högerknappen nedtryckta i 6 sekunder.

background image

22

Kapitel 3

Titta.

Kapitel 3

Titta.

Du kan även göra något av följande:

1

Välj Inställningar från huvudmenyn på Apple TV.

2

Välj Allmänt > Fjärrkontroller > Parkoppla Apple Remote.

När parkopplingen med Apple Remote är klar visar Apple TV en
länksymbol (

) ovanför en bild på en fjärrkontroll. Nu fungerar Apple TV bara

med den parkopplade fjärrkontrollen.