Apple TV - Ta bort parkopplingen mellan Apple TV och en fjärrkontroll

background image

Ta bort parkopplingen mellan Apple TV och en
fjärrkontroll

Om du tappar bort fjärrkontrollen du parkopplat med Apple TV kan du använda
en annan Apple Remote till att ta bort parkopplingen mellan Apple TV och den
borttappade fjärrkontrollen.

Så här tar du bort parkopplingen mellan Apple TV och en tidigare parkopplad
fjärrkontroll:

1

Håll fjärrkontrollen riktad direkt mot Apple TV.

2

Håll meny- och vänsterknappen nedtryckta i 6 sekunder.

Du kan även göra något av följande:

1

Välj Inställningar från huvudmenyn på Apple TV.

2

Välj Allmänt > Fjärrkontroller > Ta bort parkoppling med Apple Remote.
När parkopplingen med Apple Remote har tagits bort visar Apple TV en
symbol med en bruten länk (

) ovanför en bild på en fjärrkontroll. Nu kan du

parkoppla Apple TV med en annan fjärrkontroll.

background image

Kapitel 3

Titta.

23

Kapitel 3

Titta.